Prawnicy

cancun airport to playa del carmen transfer

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Krystian Niczpan

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Stopień magistra prawa uzyskał w roku 1968, broniąc pracy z prawa międzynarodowego publicznego pod kierownictwem prof. hab. n. pr.  Krzysztofa Skubiszewskiego.

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach (Kt-933).

Wspólnik w Kancelarii od 1998 roku.

Wcześniej wspólnik-założyciel Kancelarii Radców Prawnych Korfanty i Wspólnicy s.c. w Katowicach.

Od 1989 roku związany ze Śląską Izbą Lekarską, świadczący na jej rzecz pomoc prawną. Specjalności: prawo cywilne, prawo spółek handlowych, prawo medyczne, prawo spółdzielcze, prawo budowlane, prawo pracy.

Andrzej Trefon

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, stopień magistra prawa uzyskał w roku 1978 broniąc pracy z prawa konstytucyjnego.

Po złożeniu egzaminu radcowskiego w 1983, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach (Kt-1158).

Wspólnik-założyciel Kancelarii.

Specjalności: prawo cywilne, prawo spółek handlowych, prawo farmaceutyczne, prawo pracy.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Michał Kozik

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Z Kancelarią związany od 2002 r. Obecnie Wspólnik Kancelarii.

Specjalizuje się w prawie ochrony zdrowia, prawie cywilnym, prawie pracy, prawie spółek handlowych, prawie gospodarczym, prawie upadłościowym.

Posiada wieloletnią praktykę sądową; występuje w imieniu Skarbu Państwa, osób fizycznych i prawnych jako pełnomocnik przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, głównie w sprawach gospodarczych i cywilnych oraz sprawach z zakresu prawa pracy. Posiada doświadczenie w postępowaniach rejestrowych przed KRS. Reprezentuje klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach administracyjnych.

Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie sporządzania wniosków do Trybunału Konstytucyjnego.

Prowadził szereg wykładów i szkoleń z zakresu prawa medycznego dla lekarzy, podmiotów leczniczych, medycznych towarzystw naukowych, samorządu lekarskiego, firm szkoleniowych  z branży medycznej. Prowadził także wykłady z zakresu: prawa unijnego na studiach podyplomowych prowadzonych przez uniwersytet medyczny, wykłady z prawa cywilnego, prawa wekslowego, prawa upadłościowego i prawa umów dla uczestników kursów zawodowych pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa medycznego oraz prawa cywilnego i handlowego.

Jest współautorem wydawanej przez Wydawnictwo Prawnicze C.H. Beck książki pt. „Zarządzanie w opiece zdrowotnej”, współautorem wydawanej przez Wydawnictwo Prawnicze C.H. Beck książki pt. „Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych” oraz książki pt. „Kadry i płace w podmiotach leczniczych – 100 aktualnych pytań i odpowiedzi”.

Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów leczniczych, w tym szpitali, jednostek sektora finansów publicznych oraz podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek kapitałowych.

Języki: angielski.

Katarzyna Różycka

W 2010 r. ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W latach 2011-2013 odbyła aplikację radcowską, zakończoną złożeniem egzaminu radcowskiego, wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach pod numerem Kt-3374.

Praktykę prawniczą w Kancelarii Radców Prawnych Niczpan, Trefon, Kozik s.c. rozpoczęła w 2009 r., początkowo jako prawnik, następnie aplikant radcowski, a obecnie – radca prawny.

Zajmuje się w szczególności sprawami z zakres prawa cywilnego, handlowego, pracy oraz prawa medycznego.

Autorka artykułów o tematyce prawniczej w piśmie Pro Medico, wydawanym przez Śląską Izbę Lekarską.

Języki: angielski.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Łukasz Czerwik

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych zdobywał w kancelariach radcowskich i adwokackich, a także w Śląskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, podczas praktyk w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie oraz podczas działalności w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Poland.

W ramach programu ELSA Delegations brał udział w 58. Sesji Komisji ONZ ds. Środków Odurzających w Wiedniu.

Jego zainteresowania zawodowe obejmują prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo medyczne oraz prawo nowych technologii.

Posługuje się językiem angielskim.