Michał Kozik


Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Z Kancelarią związany od 2002 r. Obecnie Wspólnik Kancelarii.
Specjalizuje się w prawie ochrony zdrowia, prawie cywilnym, prawie pracy, prawie spółek handlowych, prawie gospodarczym, prawie upadłościowym.
Posiada wieloletnią praktykę sądową; występuje w imieniu Skarbu Państwa, osób fizycznych i prawnych jako pełnomocnik przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, głównie w sprawach gospodarczych i cywilnych oraz sprawach z zakresu prawa pracy. Posiada doświadczenie w postępowaniach rejestrowych przed KRS. Reprezentuje klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach administracyjnych.
Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie sporządzania wniosków do Trybunału Konstytucyjnego.
Prowadził szereg wykładów i szkoleń z zakresu prawa medycznego dla lekarzy, podmiotów leczniczych, medycznych towarzystw naukowych, samorządu lekarskiego, firm szkoleniowych z branży medycznej. Prowadził także wykłady z zakresu: prawa unijnego na studiach podyplomowych prowadzonych przez uniwersytet medyczny, wykłady z prawa cywilnego, prawa wekslowego, prawa upadłościowego i prawa umów dla uczestników kursów zawodowych pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa medycznego oraz prawa cywilnego i handlowego.
Jest współautorem wydawanej przez Wydawnictwo Prawnicze C.H. Beck książki pt. „Zarządzanie w opiece zdrowotnej”, współautorem wydawanej przez Wydawnictwo Prawnicze C.H. Beck książki pt. „Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych” oraz książki pt. „Kadry i płace w podmiotach leczniczych – 100 aktualnych pytań i odpowiedzi”.
Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów leczniczych, w tym szpitali, jednostek sektora finansów publicznych oraz podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek kapitałowych.
Języki: angielski.

Adres

40-019 Katowice
Krasińskiego 29


Kontakt

Email: kancelaria@trefon-niczpan.pl
Tel: +48 32 253 09 34


Built with ‌

Free Web Page Software